Chuyên mục: Lập báo cáo tài chính

  • LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

     Rà soát sổ sách kế toán – thuế, báo cáo tài chính … là một trong những công việc vô cùng quan trọng. Đặc biệt, trước các kỳ thanh, kiểm tra của cơ quan thuế, quan trọng hơn hết là bạn có nhìn thấy được các issues “to đùng” đang tồn tại ngày qua ngày […]
    Xem thêm
0907733143
090733143